Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU THU, CHI NSNN VÀ HUY ĐỘNG VỐN HÀNG NGÀY

Người đăng: Truong Cong Dien Ngày đăng: 9:49 | 06/02 Lượt xem: 3035

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU THU, CHI NSNN VÀ HUY ĐỘNG VỐN HÀNG NGÀY


1. Đăng nhập.
Thao tác thực hiện
- Người sử dụng truy cập vào trình duyệt Internet Explorer hoặc Firefox, sau đó gõ đường Link như sau: https://bcn.vst.mof.gov.vn
- Hệ thống hiển thị ra màn hình đăng nhập. Người sử dụng nhập: Tên đăng nhập, Mật khẩu và Mã xác nhận. Sau đó nhấn “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống.

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị màn hình trang chủ và cho phép người sử dụng tra cứu số liệu các báo cáo đã được phân quyền trước đó.
- Lưu ý: Mật khẩu và tên đăng nhập đã được gửi vào email đăng ký sử dụng của người sử dụng.
2. Thay đổi mật khẩu.
- Người sử dụng đã đăng nhập thành công vào hệ thống, sau đó nhấn vào tên tài khoản của mình ở góc bên phải màn hình, rồi nhấn “Thay đổi mật khẩu”.

- Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi mật khẩu, người sử dụng nhập các thông tin: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới, Mã xác nhận và nhấn “Đổi mật khẩu”

- Sau khi đổi mật khẩu thành công, người sử dụng đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mới.
3. Lấy lại mật khẩu.
- Người sử dụng truy cập vào trang chủ của hệ thống và nhấn vào đường link “Quên mật khẩu” ở bên dưới màn hình đăng nhập.

- Hệ thống hiển thị ra màn hình quên mật khẩu, người sử dụng sẽ nhập: Email đã đăng ký sử dụng trên hệ thống và Mã xác nhận rồi nhấn “Lấy lại mật khẩu”.

- Hệ thống sẽ tự động gửi đến email của người sử dụng 1 email có đường dẫn đến màn hình lấy lại mật khẩu. Người sử dụng click vào đường dẫn đó và nhập thông tin yêu cầu để lấy lại mật khẩu.
4. Tra cứu báo cáo.
Mục đích
- Hệ thống cung cấp chức năng hỗ trợ người sử dụng tra cứu số liệu báo cáo số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và huy động vốn hàng ngày đã được Kho bạc nhà nước khóa sổ chốt dữ liệu.
- Người sử dụng có thể tra cứu các báo cáo được đã Kho bạc nhà nước được phân quyền.
Thao tác thực hiện
- Để tra cứu báo cáo, người sử dụng chọn menu menu “Báo cáo”“Tra cứu báo cáo”. Hệ thống hiển thị các tham số để người sử dụng nhập điều kiện tra cứu báo cáo. Trong đó:
+ Báo cáo: Hiển thị danh sách các báo cáo mà người sử dụng được phân quyền khai thác dữ liệu.
+ Niên độ: Mặc định là năm hiện tại
+ Từ ngày: Mặc định là ngày đầu tiên của năm niên độ, người sử dụng không được phép sửa.
+ Đến ngày: Người sử dụng nhập.
+ Đơn vị tính: Người sử dụng chọn.
+ Địa bàn: Người sử dụng được phân quyền khai thác báo cáo ở cấp Trung ương thì có thể khai thác báo cáo ở tất cả cấp Thành phố/Tỉnh, cấp Quận/Huyện. Người sử dụng được phân quyền khai thác báo cáo ở cấp Thành phố/Tỉnh thì có thể khai thác báo cáo ở cấp Quận/Huyện trực thuộc địa bàn quản lý. Người sử dụng được phân quyền khai thác ở cấp Quận/Huyện thì chỉ được khai thác báo cáo tại cấp Quận/Huyện đó.

- Người sử dụng nhập điều kiện để tra cứu báo cáo và nhấn nút “Tra cứu”
- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các báo cáo tương ứng với điều kiện tra cứu mà người sử dụng đã nhập.

- Trên màn hình kết quả tra cứu, người sử dụng nhấn vào link tại cột “Báo cáo” để xem chi tiết thông tin trên báo cáo. Trong màn hình hiển thị thông tin chi tiết báo cáo, người sử dụng có thể thực hiện các chức năng: In báo cáo, Kết xuất báo cáo ra Excel, Kết xuất báo cáo ra PDF.

5. Đăng xuất.
- Người sử dụng đã đăng nhập thành công vào hệ thống, sau đó nhấn vào tên tài khoản của mình ở góc bên phải màn hình, rồi nhấn “Thoát” để đăng xuất hỏi hệ thống.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn