Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động nghiệp vụ


Liên kết

Chi tiết tin

Thông báo: V/v Sáp nhập, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy

Người đăng: Ban biên tập Ngày đăng: 8:20 | 20/09 Lượt xem: 1087

Sáp nhập, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy từ ngày 01 tháng 10 năm 2019


KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM

Thông báo

V/v Sáp nhập, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính về việc Sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Quyết định số 1618/QĐ-BTC về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thực hiện sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy như sau:

1- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức các phòng tại Cơ quan KBNN tỉnh, theo đó sẽ giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng, gồm: Phòng Kế toán nhà nước, phòng Kiểm soát chi, phòng Thanh tra – Kiểm tra, phòng Tài vụ - Quản trị và Văn phòng.

2- Sáp nhập Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ vào Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh. Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ được chuyển giao sang các Phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện.

Theo đó, từ ngày 01/10/2019 các tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ sẽ trực tiếp giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ Số 81, đường Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi thông tin xin liên hệ với KBNN Quảng Nam (qua các phòng nghiệp vụ) để được giải đáp và hướng dẫn thêm chi tiết./.

+ Phòng Kế toán nhà nước: SĐT 02353852370, 02353813222

+ Phòng Kiểm soát chi: SĐT 02353810350, 02353813679

Các Quyết định của Bộ Tài chính:
QĐ 1617.pdf
QĐ 1618.pdf

                                                                    

Tác giả: TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KBNN QUẢNG NAM

Cơ quan chủ quản: KBNN Quảng Nam
Người chịu trách nhiệm: Giám đốc Trần Phước Tào
Địa chỉ: Số 81 Hùng Vương – Tam kỳ - Quảng Nam
Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (0235) 3852213 Fax:(0235)3852218 Email: kbquangnam@vst.gov.vn